A single blog for all your needs Islamic wazaif, spiritual healing, and all about Islam

Friday, 25 July 2014

Signs Of Qayamat ( Qayamat ki Nishaniyan )

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

PLEASE REMEMBER OUR TEAM IN YOUR DUAS(PRAYERS)
QUR'AN [80:33-37]: jab kiyamatka sor machega to bhai-bhai se bhagega 0r beta maa se

QUR'AN [82:1-5]: asman phat jayega tare jhad jayenge kabre ukhed d jayegi 

Jis Din Hum Logon K Chehre Jahannam Ki AAG Me Ulat Pulat Karenge,Wo Kahenge, Kaash! Hum Allah Aur Uske Rasool Ki Pairvi Karte 

Har Jaan 1na1 Din Maut ka Maza chakhegi & Kayamat k Din apne kiye ka pura Badla zarur milega (3:185)

Maal ki kasrat ne tumko Ghafil rakha, Yahan tak ki tumne qabre ja dekhi, dekho tumko anqareeb hi maloom ho jayega. S.takasur[102] : 1-3

The Coming of Qiyamat and Some Signs

0 comments:

Followers

Popular Posts

Contact US

E-Mail me your Problems
junaid.jain@gmail.com