A single blog for all your needs Islamic wazaif, spiritual healing, and all about Islam

Saturday, 19 July 2014

Qaza Namaz Padhne ka Tareeqa Aur Ahkaam

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Qur'an: Ye Kitab (Qur'an) Hidayat hai parhezgaaro ko, jo Ghayb par eiman late aur Namaz qaayem rakhte aur hamne jo diya usme se hamari rah me kharch karte hai.
[ Surat 2 (Baqarah), Ayat 3 ]

Qur'an: Namaz Allah se darne waalo ke siwa sab par bhari hai.
[ Part 1, Surat 2 (Baqarah), Ayat 45 ]

HUZUR {ѕαℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнι ωαѕαℓℓαм} Ne Farmaya:
" Qayamat Ke din Bande Ke A'amal me sab se pahele 'NAMAZ' ka suwal hoga, Agar Woh Durust Hui To usne Qamyabi Pai Aur Agar usme kami hui to Woh Ruswa Hua Or Usne Nuksan Uthaya"
[ KANZUL-UMAL JILD:7 SAFA: 115 HADEES: 18883 Darool-kutbul-ilmiya-BAIRUT ]
0 comments:

Followers

Popular Posts

Contact US

E-Mail me your Problems
junaid.jain@gmail.com